logo certificate

CERTIFICATE

Szkoła języka angielskiego

Super intensywne kursy wakacyjne (tzw. crash courses) są organizowane w lipcu bądź sierpniu oraz wrześniu w wymiarze 90 godzin w ciągu miesiąca, tj. 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Tylko taka liczba godzin pozwala uczniom dokonać rzeczywistego postępu  i faktycznie zadziwić nauczycieli po wakacjach :). Zdajemy sobie sprawę, że kursy te są często ostatnią szansą na należyte przygotowanie się do np. matury albo egzamniu ósmoklasisty. Podczas tych zajęć uczniowie mogą niejako 'zanurzyć' się w język, bowiem uczą się go codziennie i nie mają dodatkowych obciążeń z innych przedmiotów, przerobić tyle materiału w ciągu miesiąca ile normalnie przerabiają w ciągu całego roku szkolnego. Nasze grupy wakacyjne liczą od 2 do 4 osób.

 

plakat kurs wakacyjny