logo certificate

CERTIFICATE

Szkoła języka angielskiego

Celem kursów języka angielskiego dla dorosłych jest swobodna komunikacja w tym języku i przełamanie bariery językowej. Program zajęć dobierany jest  do poziomu zaawansowania danej grupy, na podstawie tzw. testu poziomującego, ('placement test'). Nasze długotrwałe doświadczenie w nauczaniu jezyka angielskiego wskazuje, iż metodą, która wydaje się być najskuteczniejszą jest metoda eklektyczna, która niejako wybiera najlepsze elementy ze wszystkich metod. Jednakowoż należy dodać, że najwięcej elementów w tej metodzie zaczęrpnęliśmy z metody komunikatywnej (Communicative Language Teaching - CLT).Oczywiście stosując te metody nauczania nie zapominamy o wykorzystaniu internetu (e-learning i możliwości tablicy interaktywnej oraz sztucznej inteligencji - AI). W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb, kładziemy szczególnie nacisk na rozwój kompetencji w zakresie mówienia i pisania. Zajęcia mają na celu inicjować autentyczną komunikację w języku obcym poprzez różnorodność form i technik: dialogi, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy językowe wszystko po to, by stosować poznane słownictwo naturalnie. Zajęcia prowadzimy w języku angielskim. Już po kilku pierwszych godzinach kursu uczestnicy, nawet najniższych poziomów, są w stanie powiedzieć kilka prostych zdań o sobie i rozumieć proste polecenia lektora  w języku angielskim. Naukę opieramy na sprawdzonych podręcznikach, renomowanych  wydawnictw brytyjskich, takich jak: OXFORD, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, PEARSON czy MACMILLAN.

Dzięki naszemu kursowi:

  • podniesiesz swoją wiedzę z angielskiego na wyższy poziom
  • masz możliwość szerokiego wyboru poziomu zaawansowania grupy, od A1 do C1
  • otrzymasz 120 godzin nauki
  • na życzenie, otrzymasz dodatkowe materiały do nauki
  • gratisowe, indywidualne konsultacje z lektorem
  • pełna elastyczność przy ustalaniu termnów spotkań
  • będziesz pracował w kameralnej grupie (standard 6 osób)
  • gwarancję ceny przez 2 lata nauki