logo certificate

CERTIFICATE

Szkoła języka angielskiego

W naszej szkole zatrudniamy wyłącznie doświadczonych lektorów (z co najmniej 10-letnim stażem pracy), magistrów filologii angielskiej, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymali ocenę bardzo dobrą na dyplomie  ukończenia studiów, będących jednocześnie doświadczonymi EGZAMINATORAMI MATURALNYMI. Poza tym nasi lektorzy są osobami otwartymi na innych ludzi, posiadają stosowne predyspozycje pedagogiczne,  cały czas doskonalą się zawodowo uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach metodycznych, specjalistycznych seminariach dotyczących metod nauczania i egzaminów językowych organizowanych przez takie wydawnictwa jak: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson/Longman, Macmillan, Express Publishing i inne, zarówno w Polsce jak i za granicą, w takich krajach jak: Wielka Brytania i Irlandia (zob. poniżej dyplomy).

 

certyfikaty