logo certificate

CERTIFICATE

Szkoła języka angielskiego

Nasze długotrwałe doświadczenie w nauczaniu jezyka angielskiego wskazuje, iż metodą, która wydaje się być najskuteczniejszą jest metoda eklektyczna, która niejako wybiera najlepsze elementy ze wszystkich metod. Jednakowoż należy dodać, że najwięcej elementów w tej metodzie zaczęrpnęliśmy z metody komunikatywnej (Communicative Language Teaching - CLT).

Oczywiście stosując te metody nauczania nie zapominamy o wykorzystaniu internetu (e-learning i możliwości tablicy interaktywnej). W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb, kładziemy szczególnie nacisk na rozwój kompetencji w zakresie mówienia i pisania.