logo certificate

CERTIFICATE

Szkoła języka angielskiego

Specjalnie opracowany program dla maturzystów ma na celu dokładne ich zapoznanie ze strukturą egzaminu maturalnego oraz typami zadań egzaminacyjnych. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, ale z uwzględnieniem specyfiki ich testowania na maturze. Tak więc, obok podnoszenia ogólnych umiejętności językowych staramy się jednocześnie testować uczniów w oparciu o typowe zadania maturalne aby zoptymlizować ich szanse na maturze. Nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i w roli EGZAMINATORÓW MATURALNYCH skutkują bardzo dobrymi wynikami osiąganymi przez uczniów na maturze i potwierdzają słuszność obranych metod. (zob. opinie o kursach na facebooku).